Algemeen

China arresteert nog steeds christenen

Christelijk geloof vormt voor de Chinese overheid nog altijd een ergernis. In de laatste maanden van 2008 arresteerde de politie in de provincies Henan en Shandong honderden christenen.

De autoriteiten veroordeelden vier leiders van kerken tot anderhalf jaar werkkamp. Tal van christenen in China nemen daarom bewust afstand van de officiële, door de overheid gecontroleerde Drie-Zelfkerk. Zij komen bijeen in huiskamers. Telkens op een andere plaats.

Evangelisten en voorgangers krijgen groepsgewijs ’ondergronds’ les in Bijbelkunde en in de gereformeerde geloofsleer. De Chinese regering laat naar het buitenland toe een vriendelijk gezicht zien. Maar nog altijd staan er kerken die aan hun oorspronkelijk doel onttrokken zijn. In een van de grote Chinese steden fungeert een kerkgebouwals slaapzaal en onderkomen voor leraars aan de kaderschool van communistische partij. De overheid metselde eenvoudig de ramen van de kerk dicht.

De autoriteiten geven geen toestemming om bij voorbeeld de Redelijke Godsdienst van W. à Brakel in het Chinees te drukken en uit te geven. Datzelfde geldt voorhet publiceren van de Matthew Henry Studybible in het Chinees. Daarom steunt de RD-actie ook ondergrondse drukkerijen.

En ondanks de vijandige houding van de regering, ondanks aardbevingen blijven christenen in China hun Zaligmaker trouw. Omdat Hij hen trouw blijft.


Dossier:
Verstuur dit artikel naar:
 *
 *
 *
 *
 
  •  
  •  
  •  
Knipsels