’Kernenergie geen optie voor klimaatprobleem’

Kernenergie is geen optie om het klimaatprobleem aan te pakken. Minister Cramer (Milieu) zei dat vrijdag in een reactie op het IPCC–rapport.

In het rapport wordt kernenergie genoemd als een van de mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen in de toekomst te verminderen. „Wat mij betreft is kernenergie geen optie", aldus de minister.

Tijdens de onderhandelingen in Bangkok was het gebruik van kernenergie het meest controversiële onderwerp, zei Bert Metz, die voorzitter was van de internationale werkgroep. „Verenigde Staten, China, India en Canada toonden zich sterke voorstanders, maar de IPCC probeert de feiten weer te geven. Daarom hebben we gekozen voor de saaie formulering dat kernenergie kan bijdragen om de uitstoot te beperken".

Cramer zei dat Nederland „alles uit de kast moet halen om de emissies terug te dringen". Energiebesparing is de voornaamste maatregel, waaraan iedereen kan meewerken. In woningen en kantoren kan door betere isolatie en zuiniger apparaten milieuwinst worden behaald. „Mensen moet het als een sport gaan zien om hun huis zo energiezuinig mogelijk te maken", aldus Cramer.

In de industrie, in het verkeer (zuinige auto en biobrandstoffen) en de landbouw ziet de minister mogelijkheden om de uitstoot van CO2 terug te dringen. De bewindsvrouw zet in op windenergie. In de komende jaren zullen veel meer windparken worden aangelegd. Aan bezwaren van „landschapsvervuiling" lijkt de minister niet al te zwaar te tillen. Biomassa, mits duurzaam geproduceerd, kan volgens haar een belangrijke bijdrage leveren.

Cramer meent dat het onmogelijk is het klimaatprobleem te beheersen als niet volop gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om de uitstoot van CO2 op te vangen. Die opvang ziet zij als overgangstechnologie naar een duurzame energievoorziening. Het kabinet heeft 80 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van enkele projecten.


Lees ook:
Verstuur dit artikel naar:
 *
 *
 *
 *
 
Knipsels
    Meer uit deze rubriek