Ds. Egas: Kijk geen tv, ook niet via internet

Ds. Egas: Kijk geen tv, ook niet via internet - Beeld RD, Willemien de Ridder
 1 van 2  

Beeld RD, Willemien de Ridder

De gereformeerde gezindte moet de tele­visie „radicaal” afwijzen. „Dus ook niet kijken via internet. Wie daaraan begint, begeeft zich op een hellend vlak.” Ds. 
A. A. Egas pleit niet voor wereldvreemde christenen, wel voor Bijbelse vreemdelingschap. „Ons grootste probleem is dat we alles willen hebben wat de wereld biedt.”

Het televisiebezit in de gereformeerde gezindte is de afgelopen tien jaar ongeveer gelijk gebleven: een kleine 30 procent van de lezers van deze krant heeft er een, blijkt uit een recente enquête. Opvallend nieuw feit: van degenen die geen tv hebben, kijkt inmiddels 40 procent televisie via internet.

Ds. Egas, christelijk gereformeerd predikant in Nieuwkoop en Vianen: „Zo’n ontwikkeling kun je niet anders dan met grote zorg gadeslaan. De reformatorische achterban heeft altijd duidelijk stelling genomen tegen de televisie. Toen ik in Urk stond, vertaalde die afwijzing zich in kerkelijke regels: wie tv heeft, kan geen belijdenis doen, niet aan het avondmaal deelnemen en geen ambtsdrager zijn. Dat standpunt heeft altijd heilzaam gewerkt. Slechts een heel klein deel van de gemeente had tv. Ook in mijn huidige gemeente werkt het zo in de praktijk, hoewel de standpunten daar minder geformaliseerd zijn. Het tv-kijken via internet vraagt om nieuwe bezinning, waarbij je als kerk het risico loopt achter de feiten aan te hollen. De ontwikkelingen gaan ongelofelijk snel.”

Voor ds. Egas is het helder. „Ik zie geen principieel verschil tussen gewoon tv-kijken en tv-kijken via internet. Dus als het één censurabel is, dan ook het ander. De bezwaren tegen de tv staan wat mij betreft nog steeds rechtovereind. Een collega-predikant zei laatst tegen me: De Heere Jezus somt alle tv-programma’s in de Bijbel al op als Hij zegt dat uit het menselijk hart hoererij, geldgierigheid, onkuisheid en hebzucht voortkomen. Van veel tv-programma’s moet gezegd worden dat ze vol zijn met juist deze zonden. Daar past maar één antwoord op: Nee.”

Kerken moeten deze afwijzing sterker laten horen, vindt de predikant. „Op huisbezoek, op catechisatie, in het jeugdwerk. Tv-kijken verdraagt zich niet met een leven met de Heere. Ik weet dat er mensen zijn die pleiten voor selectief, kritisch kijken. Ik twijfel niet aan hun oprechte bedoelingen en ik geloof ook wel dat er gezinnen zijn die selectief kijken. Er is echter ook een glijdende schaal, een hellend vlak. Misschien dat het programma waar je op dat moment naar kijkt, niet verkeerd is, maar juist als je tv-kijkt via internet heb je altijd de mogelijkheid door te klikken naar andere, wel verwerpelijke programma’s. Je moet jezelf niet in verleiding brengen, dus begin er gewoon niet aan.”

Dat laatste weegt voor ds. Egas zwaar. „Hoe kan ik bidden: Wend, wend mijn oog van de ijdelheden af, terwijl ik tv-kijk? De ambtelijke praktijk en de kennis van mijn eigen hart leren mij hoe groot de verleiding is. Kijk ook naar David. Toen hij in ledigheid rondliep op het dak van zijn paleis viel hij in zonde. Zelfs de man naar Gods hart! De catechismus zegt dat ik in mezelf geen moment staande kan blijven tegen mijn doods­vijanden: de satan, de wereld en mijn eigen vlees.”

Tv-kijken is gif, en dat moeten christelijke ouders hun kinderen niet willen voorschotelen, stelt ds. Egas, vader van zeven kinderen en adviseur bij internetfilterbedrijf Kliksafe. „We zetten giftige spullen in ons huis op een veilige plaats, zodat de kinderen er niet bij kunnen komen. Zouden we hen dan wel blootstellen aan tv-programma’s via de computer? Zorg daarom voor een filter dat tv-programma’s blokkeert. Zo’n filter is in meerdere opzichten goed. Ik denk niet alleen aan de kinderen, ook aan de mannen, de vaders. Heb je een slechte dag gehad, heb je huwelijks­problemen? Zonder internet­filter zijn het slechts twee klikken en je hebt porno op je scherm. Ik ben blij dat ik een filter heb dat mij helpt bij de strijd tegen het kwaad. Vergelijk het met een balustrade op een flatgaanderij. Ik kan heus wel recht lopen, toch ben ik blij met dat hek, wetend hoe snel ik eraf kan duikelen.”

Drie van de vijf ondervraagden in de enquête van deze krant vinden selectief tv-kijken verantwoord.

„Een groot deel van de reformatorische achterban belijdt onbekeerd te zijn, en dan selectief tv-kijken? Ik vind dat een drogredenering. De praktijk is dat velen zondags onder de prediking misschien nog wel beslag ervaren en voelen dat er iets moet veranderen in hun leven. Maar als mensen door de week de ene na de andere verleiding op zich af zien komen, dan hebben we allemaal de neiging de stem van ons geweten het zwijgen op te leggen. Dat is onze onbekeerlijkheid. De enige remedie tegen deze verleidingen is de levende gemeenschap met de Heere.”

De RD-achterban bevindt zich met selectief tv-kijken dus op een hellend vlak?

„Ja. Ik heb me één keer door de krant laten verleiden het ook te doen. In het RD las ik dat je het verslag van Koninginnedag kon volgen via de computer. Het bleek de live-uitzending van de NOS te zijn. We zaten als gezin dus gewoon tv te kijken. Het deed me verdriet, het heeft me geschokt dat het RD me bij de tv bracht. Maar ik wil het graag breder trekken. Het verbaast me dat vrijwel alle reformatorische boekhandels speelfilms verkopen. Soms zijn het verfilmingen van evangelische boeken met een flinke brok remonstrantse godsdienst erin. De boek­handelaars zeggen: Er is zo veel vraag naar. Dat zegt iets over onze materialistische instelling. We zijn zo modern dat we alles willen hebben wat de wereld biedt. Er wordt vaak van onze jongeren gezegd dat ze in twee werelden leven, maar geldt niet hetzelfde voor ons als ouders? Wat wij thuis lezen, luisteren en kijken, verdraagt zich dat met de boodschap die we zondags in de kerk horen?”

Mensen in de reformatorische achterban kijken vooral naar programma’s van de NOS en de EO. Wat is de invloed daarvan?

„Ze gaan dingen relativeren. Ook wat geloofsbeleving betreft. Als ze horen en zien hoe het bij de EO gaat, wordt dat onwillekeurig ook een van de opties. Zo van: onze dominee zegt het zo, maar je kunt ook geloven op de EO-manier. Je gaat knabbelen aan de randen. Ook zogenaamd ontspannende programma’s hebben invloed. Ir. Van der Graaf schreef niet ten onrechte ooit in De Waarheidsvriend dat dergelijke programma’s minstens zo fnuikend zijn, omdat ze inspelen op hebzucht en overlopen van oppervlakkigheid. Ik ben bang dat hij gelijk heeft en dat het er niet beter op is geworden. Van de NOS is bekend dat hij linksgeoriënteerd is. Deze omroep heeft bepaald niet de ambitie het nieuws te duiden bij het licht van Gods Woord. Realiseren mensen zich dat als ze naar het journaal of een actualiteiten­programma kijken? Denk aan de bericht­geving over Israël. Als het RD zijn taak goed uitvoert, heb je naast de krant geen NOS nodig. De krant dient richting te geven en zaken te duiden vanuit Gods Woord. Ik mis de NOS niet, terwijl ik toch denk dat ik met beide benen in het leven sta.”

Uit de enquête blijkt dat 49 procent van de ondervraagden tv-kijken afwijst, terwijl 67 procent het doet. Wijst dat op de bekende scheiding tussen leer en leven?

„Ik vrees van wel. Media­deskundige Van Velzen zei eerder in deze krant: „Mijn hoofd zegt nee, mijn hart ja.” Dat is die altijd durende strijd: het kan eigenlijk niet, maar het is zo mooi. Ik herken dat bij mezelf. Als ik door de straat loop en ik zie mensen met een pilsje in de hand achter de tv zitten, dan wil mijn vlees dat ook. Paulus zei het al: De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.”

Van Velzen pleit voor een goede mediaopvoeding.

„Daar is niets mis mee, maar die opvoeding zou in mijn optiek dan wel moeten bestaan in het gemotiveerd afwijzen van tv-kijken. Daarbij mag je jongeren best confronteren met fragmenten van tv-programma’s en speelfilms. Net zoals de stichting Jij daar! dat gedaan heeft met haar popmuziek­lezing. Jongeren hebben behoefte aan duidelijkheid; ze houden van radicaliteit. Laat ze maar zien vanuit welke principes media werken, welke verleidende krachten er achter schuilgaan en welke grote invloed ze hebben. Dat moet ontmaskerd worden. Neem ook speelfilms. In een op het eerste gezicht onschuldige film als ”De kameleon” worden de zondag en de kerkgang belachelijk gemaakt. Dat zou toch onze verontwaardiging moeten oproepen? Ik durf de stelling aan dat wie met zijn kinderen naar zo’n film kijkt, zijn eigen kerkgang niet serieus neemt.”

Internet is gevaarlijker dan tv?

„Duizend keer gevaarlijker. Bij de tv heb je nog zoiets als zelfcensuur door de omroepen. Er komt veel smerigs op de buis, maar niet alles is toegestaan. Ook achter­af is censuur mogelijk. Bij internet niet. Iedereen kan daar de grootste smerigheid op zetten, tot en met seks met dieren toe. En dat is allemaal 24 uur per dag beschikbaar. Er is geen groter riool denkbaar dan open internet. Zo bezien is de tv nog heilig.”

Krijgt de tv via de achterdeur nu de invloed op de reforma­torische achterban zoals zij die al tientallen jaren in het algemeen heeft?

„Ik denk het wel, al gaat dat geleidelijk. Je merkt het al dat sommige principiële zaken niet meer zo vanzelfsprekend zijn in onze achterban. Ik denk concreet aan seksualiteit. Met indringende reclames voor voorbehoedsmiddelen en het propageren van veilige seks zonder liefde en trouw heeft de tv onmiskenbaar invloed op onze jongeren. Er wordt op die manier geknaagd aan het Bijbelse standpunt dat je geen seks voor het huwelijk hoort te hebben.”

Hoe kijkt u aan tegen video-uitzendingen van deze krant en de Reformatorische Omroep?

„Ze werken drempelverlagend. We moeten mensen niet stimuleren nog meer achter de computer te zitten. Laten we onze tijd gebruiken om Gods Woord te onderzoeken en een goed boek te lezen. Jezus zei tegen Martha: „Eén ding is nodig.” Wie heeft er nog tijd om aan Zijn voeten te zitten? Wat onze kinderen betreft moeten we veel meer het belang van een vroege bekering benadrukken. Om een voorbeeld te geven: in een taalmethode op reformatorische scholen was wel sprake van een bekeerde oma, maar bekeerde kinderen kwamen er niet in voor. Daarmee geven we hun onbedoeld het gevoel dat bekering iets van oude mensen is. Dat is verkeerd. Veel Bijbelheiligen vreesden als kind al de Heere: denk aan Jozef, David, Daniël, Hosea, Timotheüs. Natuurlijk moeten we bidden of de Heere onze kinderen wil bekeren, maar we moeten niet doorslaan naar de andere kant en doen alsof alle kinderen onbekeerd zijn. Ik bid soms bewust voor kinderen die de Heere al vrezen.”

Op reformatorische basis­scholen kijken kinderen klassikaal naar de tv-uitzending op Prinsjes­dag. Verstandig?

„Nee, want wat volgt er na Prinsjesdag? Respecteer boven­dien de ouders die geen tv-kijken, ook niet via internet. Dat is in de RD-enquête nog altijd een derde van de ondervraagden.”

Denkt u wel eens: Misschien ben ik te streng, te rechtlijnig?

„Jazeker, die gedachte bespringt mij wel eens. Maar als je de radicaliteit van de zondeval en de werkelijkheid van je bestaan op je laat inwerken, waarom zou je dan toch tv-kijken? Een christen moet offers willen brengen, kruisdrager achter Jezus willen zijn. In feite is er voor de christen geen plaats in deze wereld. Hij is op reis naar een ander vaderland. Dat besef zou onze houding meer moeten stempelen. Dan hebben we geen behoefte om de deur naar de zonde op een kier te zetten, want dan is een zachte duw genoeg om hem helemaal open te krijgen.”

Dit is de vijfde aflevering van een serie over zestig jaar tv in Nederland. Dinsdag deel 6.


Dossier:
Verstuur dit artikel naar:
 *
 *
 *
 *
 
 
Reacties
Wat ik mis in de hele discussie is het begrip nuchterheid, dan kunnen we nog het een of ander leren van onze broeders in Schotland die weliswaar kritisch zijn in het gebruik van de media maar die niet direct het woord censuur etc in de mond nemen. Ook de heer van Velzen is een nuchter persoon en benoemd eerlijk dat we naar het totaal moeten kijken en niet alleen naar de media. Er blijft altijd sprake van een eigen verantwoordelijkheid. Ds Egas heeft een mening en die is hem gegund. Hij staat voor het princioe alles afwijzen wat media is. Alleen als we nuchter om ons heen kijken is de mening van hem niet reeel. Het feit is dat we in deze wereld leven en te maken hebben met deze omstandigheden en de aanwezigheid van de diverse media. Je kunt vervolgens alles uitbannen en de aanwezigheid negeren maar kun je deze vorm van struisvogelpolitiek ook volhouden als je bv naar het handelen van de Aposter Paulus kijkt. We zien bij hem juist dat hij in zijn tijd gebruik maakt van de moderne media! Hij schrijft brieven en stuurt boodschappers rond om die te bezorgen. Daarnaast is hij de joden een jood en de grieken een griek. Dat betekend dat hij niet star is maar meeveert en zich aanpast aan de diverse omstandigheden. Hij ontwijkt geen dicussie en culurele plaatsen maar gaat er juist heen om te zien wat er speelt (denk aan zijn bezoek aan Athene). Daarnaast is hij actueel in zijn preken en gebruikt bv de renbaan als een begrip. Omdat er toen geen beeldcultuur was heeft hij letterlijk dit gezien en heeft het vervolgens toegepast. Er zou nog heel veel aan toe te voegen zijn maar volgens mij moeten we waar dan ook actief in en aan de media meedoen om maatschappelijk onze stem te laten horen. Hoe moeten we anders een zoutend zout in deze wereld zijn en onze medemens aanspreken oa met het Evangelie. Dit doen we niet door afwijzing van alles en zonderling wereldvreemd gedrag. Dit biedt de wereld om ons heen juist een kans om ons belachelijk te maken en ons niet voor vol aan te zien! Kritisch zijn naar elkaar mag en elkaar wijzen op gevaren ook. Gun elkaar echter wel de ruimte en stop met elkaar de maat te nemen. Als Ds Egas trouwens echt principieel geweest was had hij niet dit interview moeten geven, het RD is inmiddels volgens hem een drempelverlagend medium dus geeft hij met het gebruik ervan een verkeerd signaal af! Als je dan echt rechtlijnig en principieel wil zijn doe dat dan niet en zeg je abonnement ook op. Ik hoop dan wel dat er in Nieuwkoop nog een oude dorpsomroeper is die het actuele nieuws komt vertellen. Voor het verzenden van brieven ipv email wijs ik nog op de mogelijkheid om een aantal postduiven aan te schaffen.
Nuchterheid | Zelhem | 21 okt 2011 - 17:56
 
De zonden zit niet in de DINGEN, maar in ons HART! Wees daar van bewust. Ik ben blij dat ik als christen 'in de wereld' mag staan en daar een plekje van God heb gekregen, maar niet 'van de wereld' hoef te zijn. Wel humoristisch trouwens, dat op deze pagina naast en tussen het artikel zich enkele BEWEGENDE reclames voordoen.
M.vDis | Middelharnis | 21 okt 2011 - 11:17
 
Ter aanvulling op mijn vorig bericht:

In Amerika kijken ze heel raar als je als Christen rookt en/of
alcohol drinkt.
Verdrukte Christelijke vrouwen in China lopen in lange broeken
en hebben korte haren.
In de 60er jaren liepen de vrouwen van de de Ger.gezindte
in mini rokken, in ieder geval boven de knie.
Moraal van dit verhaal: Oordeel niet over anderen.
Laten we a.u.b. stoppen met deze onzinnige discussie.
Nogmaals alles is cultuurgebonden.
W.J.Jens | Barendrecht | 20 okt 2011 - 22:30
 
Als je nog Roomser wil zijn dan de paus dan moet je geen computer,geen open internet, geen (wekker) radio,geen mobieltje, geen telefoon en geen tv hebben.
Het is duidelijk dat alle bovenstaande zaken verkeerd gebruikt kunnen worden.
Heb je een gezin met kleine kinderen dan zou ik bepaalde zaken veranderen.
Het is een bekende zaak dat de wereld ook is: een dure auto,een duur huis, dure kleding,dure hoeden,dure jachten,
dure fietsen.veek geld vergaren enz. enz.
Een Christen behoort matig te zijn.
Alleen daar hoor je niemand over in de Ger.gezindte.
Je hoort ook nooit in de preken over mensen die honger hebben.
In het buitenland hebben mensen die vergelijkbaar zijn met de Ger.Gem. in Ned. hele grote televisies.
Ook worden daar broeken gedragen door vrouwen.
En wij maar zeuren daarover, zoals ook lange haren voor vrouwen en opmaak.
Alles is cultuur gebonden en volgens landswijze.
Een mens is een kudde dier en is bang dat hij/zij niet leeft volgens de codes van de groep.

Wat zeggen de mensen van mij.weegt voor velen zwaar.
Wat God van ons zegt is het allerbelangrijkste.

W.J.Jens, BarendrechtW.J.Jens | Barendrecht | 20 okt 2011 - 00:29
 
Ds Egas vindt het gebruik van film beelden waarvan st. jij daar zich van bedient wel juist, beetje erg vreemd......toch?
De Bijbel zegt heel duidelijk dat we ons geen belials stukken voor ogen zullen stellen...... toch?
En ook dat alleen de vreze Des Heeren ons weer houdt van het kwade .....toch?
En niet filternet enzo......toch?
Of is Gods Heilig Woord Anno 2011 een `weinig achterhaald,`ofzo..........?
Want ja, wij zijn Anno 2011 `Zo Wijs`, dat wij het wel eens beter zouden kunnen weten......ja toch....?
A.Ruygrok, Monster
A.Ruygrok | Monster | 19 okt 2011 - 23:55
 
Geachte lezer en of lezeressen,

Stop met deze onzinnige discussie. Is de HEERE hiermee gediend? Nee, het is alleen maar "voedsel" voor de duivel.
AV | U | 19 okt 2011 - 22:56
 
dat er op dit artikel veel gereageerd is mij niet onbekend het zelfde gebeurd bij de EO jongerendag.
het geeft alleen maar aan dat er een groep in deze kringen met oogkleppen in de wereld rondloopt.
je afsluiten op de hei, is een mogelijkheid, verstokken van alles en iedereen. je niet laten beïnvloeden door je omgeving. met oude schrijvers die van deze wereld niets wisten in een hoekje zitten. dat is het alternatief als je zelf niet wilt nadenken.
een ding nog journalisten van bijv de EO stellen vragen mbt hun rol als journalist en dat is in het geval van Knevel en vd brink een uitstekende rol kritisch waar nodig. zelfreflectie in deze kring kan geen kwaad, ja is zelfs noodzakelijk.
Paulus stond ook in Athene, midden in de de "wereld"daar wordt je boodschap gehoord, niet door mensen die alles zelf beter weten en er niet naar leven.
w. rijkeboer | hellevoetsluis | 19 okt 2011 - 10:57
 
Oke, ik snap Egas zijn punt en kan in veel dingen met hem mee, maar laten we realistisch zijn! of we een godvruchtig leven hebben hangt niet alleen van het hebben van een tv af. Ik ben niet met een tv opgegroeid (heb er nu wel een in ons studentenhuis - hij staat soms dagen niet aan), dus heb er geen behoefte aan. Het is voor mij voornamelijk zonde van mijn tijd uren achter dat ding (via het kastje of via de pc) te hangen. het gaat mij meer om: hoe besteden wij onze tijd? leven we voor God?
Er komt een hele boel troep over de tv, maar dat betekent niet dat als je hem hebt je direct wereldgelijkvormig bent. (Ik Schotland hebben de bevindelijk gereformeerden wel een tv, maar hebben een diepe relatie met de Heere). Sommigen zonder tv zijn bijv. veel materialistischer en gebruiken de genadetijd slechter dan menigeen tv-bezitter.
Wat me tegen de borst stuit bij een dergelijk artikel is dat er naar een klein onderdeel van ons leven wordt gekeken om te zien of we al beïnvloedt zijn door de wereld. de duivel zit achter ontzettend veel dingen. Ook achter auto's, kleding, boeken e.d. Het hele leven is een strijd tussen goed en kwaad, en je kunt dit niet uit je leven weren door geen tv in huis te nemen... Met dergelijke artikelen creëer je hoogmoed en afgunst, zo van: 'ik ben beter christen dan jij, want ik heb gelukkig geen tv...' (ten minste: ik zie dat om meheen gebeuren!!) en de mensen die er wel een hebben, hebben zo het gevoel van: laat hem praten, ik bepaal zelf wel wat ik kijk en niet... Dus of je er iets mee bereikt?! ik vraag het me af.
Wat we moeten is, is het wijzen op Jezus Christus, en die gekruisigd! Hij is onze Heer en we dienen Hem in alles (!) te volgen. Dus in onze keus over wel of geen tv, maar ook welke auto we kopen, waar we op vakantie gaan, hoe decadent we leven, hoeveel geld we aan dingen geven, hoe we Zijn boodschap aan anderen doorvertellen enz....
Eens zullen we voor Gods troon staan en van al onze gedachten, daden en werken verantwoording moeten afleggen! Is Jezus Christus dan uw Borg en Zaligmaker? Is Hij uw Heer en Verlosser?
Arie | Apeldoorn | 18 okt 2011 - 15:17
 
Misschien moeten de voorstanders van dit stukje op een onbewoond eiland gaan wonen.
We leven in deze wereld waarin op velerlei wijze beelden naar ons toe komen. Hetzij via tv of via internet, hetzij via boeken of reclameposters langs de kant van de weg. En wat als je door een winkelstraat heenloopt.
We moeten onze kinderen niet wereldvreemd maken, dit is onmogelijk in onze samenleving, maar we moeten leren hoe ze in deze wereld met deze zaken om moeten gaan.
arie | rijssen | 17 okt 2011 - 14:01
Is dat zo? Soms denk ik weleens dat kinderen die veelvuldig achter tv of pc zitten wereldvreemder zijn dan kinderen die het zonder moeten doen, alles wordt op en passieve manier opgenomen, terwijl kinderen zonder tv/pc zelf op onderzoek moeten uitgaan en zoeken naar antwoorden op vragen, ikm heb het nu even over natuur, (goede) muziek, boeken milieu ed ze vormen zelf een mening en worden niet door de mediahypes beinvloed, nogmaals je leeft wel in de wereld, wij wonen in Rotterdam, gaan niet naar Refo vakantie bestemmingen maar proberen in de wereld te leven, we hoeven niet een TV of open internet te hebben om er mee om te leren gaan, we leven er midden in. Ik zie een paralel met alcohol, daar zou je je kinderen ook mee moeten leren omgaan, tabak misschien ook en soft drugs ja dat komen ze ook overal tegen ook op refoscholen, kom op niet zo wereldvreemd doen hoor, het end is zoek.
Lize de Fockert | Rotterdam | 17 okt 2011 - 22:41
 
Het is duidelijk hoe ds Egas erover denkt. En hij is tenminste eerlijk hoe hij erover denkt (daar houd ik als Amsterdammer wel van).

Helaas moet ik daarbij constateren dat hij een achterhoede gevecht aan het voeren is. Anno 2011 heb je internet nodig voor werk en voor de sociale contacten wordt het ook steeds onontbeerlijker. Ook is het wel prettig te weten wat er op het nieuws was... En dan laat ik het nog maar niet hebben over de evangelisatiemogelijkheden via facebook, twitter, etc.

Los van de discussie vraag ik me af het wel kan (binnen de CGK) mensen weren van belijdenis doen en avondmaal vieren, omdat ze een tv hebben. Ik ben bv belijdend lid, ga aan het avondmaal en lid van het CGK. Stel ik verhuis naar een gemeente waar ds. Egas staat? Graag wil ik christelijk gereforneerd blijven, maar om nu te vragen de tv uit huis te doen en internet te weren? Dat vind ik meer iets voor de ger. gem. in Ned e.d.
Anoniem | Amsterdam | 17 okt 2011 - 16:36
 
Ik begrijp zeker de beweegredenen van ds. Egas, eerlijkheid gebied te zeggen dat de Nederlandse televisie de kijker ook zeer weinig te bieden heeft met al die verschrikkelijk laag bij de grondse talentenjachten en wat dies meer zij.
Maar om zijn mening in een dergelijke context te zetten... het lijkt er sterk op dat Egas op deze manier de dogmatische leer probeert te beschermen.
We kunnen ons kroost niet wereldvreemd opvoeden, maar wel sturen in het correct gebruik van de media.
Willem | Urk | 17 okt 2011 - 16:24
 
Je vraagt je af in welke wereld deze dominee leeft. Er is ook ontzettend veel pulp te vinden in boekhandel en benzinestations, nog los van het feit dat we ook in een maatschappij leven, waarin ontzettend veel op ons afkomt. En bovenal: welk oplossing heeft ds Egas voor de smartphones met daarop open internet? Helaas mis ik oplossingen. Zijn boodschap zou werken in de jaren 80 en 90; niet meer anno 2011. Niet het belerende moralistische (nog erger: bomvol van vooroordelen getuigende) vingertje, maar ga de dialoog aan! Met zo'n oproep schiet hij zichzelf uiteindelijk in zijn eigen voet.
Jos | Veenendaal | 17 okt 2011 - 15:14
 
Misschien moeten de voorstanders van dit stukje op een onbewoond eiland gaan wonen.
We leven in deze wereld waarin op velerlei wijze beelden naar ons toe komen. Hetzij via tv of via internet, hetzij via boeken of reclameposters langs de kant van de weg. En wat als je door een winkelstraat heenloopt.
We moeten onze kinderen niet wereldvreemd maken, dit is onmogelijk in onze samenleving, maar we moeten leren hoe ze in deze wereld met deze zaken om moeten gaan.
arie | rijssen | 17 okt 2011 - 14:01
 
Juist mensen die menen goed over de knop te beschikken kunnen er beter geen een nemen. Wat houden we elkaar weer voor de gek en wat kunnen we weer makkelijk smijten met de woorden: Er is toch genade, of de keuzevrijheid van een christen, of er zijn toch ook nog goeie dingen te zien, etc. etc. Elke keer als de tv aangaat valt me altijd weer op dat ik met een godslasterlijke vloek wordt geconfronteerd. Of met mensen die juist precies op geniepige wijze de échte Bijbelse boodschap om zeep helpen. Dingen die ik had kunnen vermijden.
En ja de EO voorzichtig bevragen over hun inhoud is niet elkaar de maat nemen. Zeker bij Knevel en vd. Brink (mensen die echt beter kunnen weten). Vervelende vragen worden alleen gesteld aan mensen die vóór het leven zijn en vóór het huwelijk tussen een man en vrouw. En wie krijgen er nu voorrang in deze programma's? Juist de tegenstanders. Deze krijgen geen lastige vragen. Let op maar eens op. Dat twintig jaar geleden iedereen in het publieke bestel de EO volledig haatte en altijd een sneer naar deze omroep deed, was aan de orde van de dag. Nu hoor ik daar niets meer van. Waarom? De boodschap is bijna overeenkomstig van het hele bestel geworden (gelukkig goede radioprogramma's uitgezonderd).
En als we psalm 101 eens lezen (en David was geen wettisch of bekrompen persoontje), dan is de keuze echt niet zo moeilijk en dan moet ik vaak belijden dat het leven overeenkomstig die psalm niet vaak lukt.
Jeroen | Beuningen | 17 okt 2011 - 13:27
 
Ik wil het niet eens zijn met ds Egas,maar diep in mijn hart weet ik dat hij gelijk heeft.Maar als ik dat toegeef dan is er bij mij veel verschil in leer en leven.Wat is er nou ontspannender dan na een week werken heerlijk een uitzending kijken op zaterdagavond! Misschien zijn er mensen die selectief kunnen kijken,maar ik kan dat niet!!!
johan | zwolle | 17 okt 2011 - 10:59
 
ik kan met m,n auto ook 200km per uur gaan rijden . daar is dat ding ook niet voor gemaakt.
evert | scherpenzeel | 17 okt 2011 - 10:58
 
Inderdaad zoals genoemd een achterhoede gevecht. Ik ben zelf opgegroeid met tv en heb daar achteraf gezien veel zinloze tijd aan verspeeld. Anderzijds heb ik er ook veel dingen van geleerd!

Wat betreft zijn houding t.ov. de E), ook dat is geen nieuws onder de zon. Hoewel ik de kloof tussen de EO en mijn persoonlijke beleving steeds verder zie groeien kun je ook nog genoeg programma's zien en luisteren van de EO die je als christen vertroosten en versterken. Al wordt er maar één zondaar geraakt via al die EO programma's dan...........
Als richtlijn is het goed om een programma te toetsen aan de tien geboden, dan valt er veel af. Het lijkt net op het lezen van boeken :)
Tegenwoordig heb ik ook nog een snelle toets geleerd waar je naar luistert,kijkt of wat je leest;"Is het opleiding of afleiding". En dat kun je heel breed toepassen. Dan wordt kijken naar Prinsjesdag opleiden en Voetbal International afleiden.
Dirk | Dam | 17 okt 2011 - 09:01
 
Ik ben het in deze helemaal eens met ds. Egas! Er zijn namelijk div. redenen om geen tv te nemen.
De vaak gehoorde reactie DAT MEN BAAS OVER DE KNOP is, lijkt mij een kortzichtige blik als we in ons eigen hart kijken. Maar meer nog, welk beeld geef je naar de kinderen als je die mag hebben? Zelf heb ik internet, en inderdaad IS HET AFSCHUWELIJK wat je daar zoal kan en de meeste mensen WILLEN zien. Niet verwonderlijk dat reclame waarin sex voorkomt BETER aanslaat!!! En ik geloof toch echt dat ieder mens van nature SLECHT is!!
Want wie durft zich boven Paulus, Johannus, Petrus en al de anderen te verheffen die prediken: Vlied de zonde, want God verdient het NIET om gediend te worden terwijl evenveel tijd (of nog meer) in de tv gestoken wordt!!!!!!!
Wiljan | Leerbroek | 17 okt 2011 - 06:33
 
Wat een beklemmend 'geloof' heb je dan, verschrikkelijk! Op zondag geen krant lezen, geen TV kijken. Maar wel bij het schopvol andere Christenen de maat nemen en door de weeks iedereen belazeren. Wat ben ik blij dat ik niet in die hypocriete wereld leef! Vaak met huilende mensen uit jullie achterban Evangelisatiegesprekken gevoerd. En wat waren ze blij te ontdekken dat alleen GENADE een mens redt; en niet de kerk met zijn 'raak niet, smaak niet' regels.
Rudy | Groningen | 15 okt 2011 - 23:27
 
Dat ds. Egas er zelf niet mee om kan gaan blijkt heel duidelijk uit dit artikel. Het zegt nl. heel veel over hem zelf, allemaal prima, maar het is bijzonder vervelend en jammer dat hij zijn onvermogen nu projecteert op andere christenen en hen wil dwingen hetzelfde te doen en te denken als hij... Kwetsend en denigrerend zijn ook de schampere opmerkingen over 'geloven op de EO manier' etc. Het correct omgaan met tv en allerhande prikkels is een zaak van het hart en het geweten geleid door de Geest. Wordt en denk meer (geestelijk) volwassen br. Egas, je schuift (wereldwijd) een hele berg broeders en zusters van tafel en daar moet je straks nog een eeuwigheid mee verder...
Daniel | Kampen | 15 okt 2011 - 21:28
 
Het punt van het al dan niet bezitten van een t.v. en of computer met een Internet-aansluiting is eigenlijk een achterhoede gevecht, hoe goed ook bedoeld.

Ik kan het gevaar dat ds. Egas signaleert echter heel goed volgen maar zijn oplossing niet. De apparaturen zijn niet het kwaad, mogelijk wel wat er getoond wordt. Het grootste gevaar is zelfs niet wat er getoond wordt, maar er leeft in mijn eigen hart en hoe ik daarmee omga.

Leef ik wel voor de Heere? Leef ik als zondaar uit dankbaarheid voor het Heil dat God mij in Christus aanreikt?

Hoe we met de knop omgaan moet een gesprekspunt zijn op huisbezoeken. Waar blijven onze ogen op rusten (niet minder belangrijk zonder de bovengenoemde apparatuur in huis). Zien we uit naar de Eeuwige Sabbat en is de zondag daarvan wel een voorproef?
Albert Kuyerhuis | Canada | 15 okt 2011 - 21:06
 
Ik ben met de TV opgegroeid en na mijn huwelijk heb ik zelf ook een TV aangeschaft. Maar toen de HEERE in mij begon te werken, waar ik zelf helemaal niet naar zocht. Veranderde er heelveel dingen automatisch in mijn leven. En daarbij ging de TV het huis uit, omdat dat niet met het hart overeen kwam. In al die tijd dat je achter de TV zit, kun je beter de HEERE zoeken en zijn Woord onderzoeken. Dus zoekt eerst het koningkrijk van God. Want als je Hem mag vinden, dan ben je pas echt gelukkig.
Vader | Goudswaard | 15 okt 2011 - 21:03
 
Wordt de (heb)zucht naar dure spullen ook wel eens behandeld in de Ger. Gezindte? Of behoort hebzucht tot de zonden die wel kunnen, die eigenlijk niet als zonden gezien worden?
d | dordt | 15 okt 2011 - 19:23

Tja eveneens een groot probleem, maar je reactie hoort hier niet thuis, als ik een boete krijg omdat ik door rood rij, kan ik dan zeggen tegen de politie let je ook op de mensen die te hard rijden of is dat geen overtreding, nee ik heb door rood gereden dat is op dat moment relevant, soberheid past trouwens zeker bij een leven zonder luxe artikelen dus ook TV en internet
Lize de Fockert | Rotterdam | 15 okt 2011 - 20:36
 
Dit mag niet en dat mag niet, is het juist de duivel niet die deze discussies met genoegen aanziet. Wij zijn in de gereformeerde gezindte zo druk bezig met wat wel en niet mag, ook in onze kerken, ook onze predikanten. Maar waar vinden we nog gesprekken over Christus. Zou dit niet veel heilzamer werken? En dan zal de televisie vanzelf de deur wel uitgaan.
tom | elspeet | 15 okt 2011 - 20:04
 
Dat een groot gedeelte van de gereformeerde gezindte onbekeerd is, is een grotere en fatalere zonde dan het kijken van een TV- programma lijkt me. Ook hier geldt dat een wedergeboren gelovige de vrijheid heeft hier zelf keuzes te maken. Het meeste op TV wil ik niet eens zien omdat ik de Heere liever heb dan de leegheid en zonde die meestal te zien zijn. Een aantal zaken kan ik af en toe selectief kijken via bijv. internet. Vooral geen reclames aanzetten en de teletekst en geluidsknop bij de hand om ongewenste beelden af te kunnen zetten. Is de verleiding echter te groot dan kun je beter je blauwe oog (TV) uitrukken.
Wilco Sliedrecht | Rotterdam | 15 okt 2011 - 19:59
 
Waar het om gaat is niet: kijk ik tv via internet, of doe ik niet teveel op zondag, laat ik dit en vergeet ik niet dat,
maar het gaat ik dit leven er om of wij de Heere liefhebben boven alles en onze naaste als ons zelve.
En dat zal -om binnen het onderwerp te blijven- voor de ene persoon met een NOS journaal kunnen voor z'n geweten en de andere weer niet.
En dat mag ook: een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd (over wat wel kan of wat niet).
Predikanten als ds. Egas hebben - vast en zeker goedbedoeld- nog wel eens de moralistische neiging anderen voor te schrijven naar de maat van zijn eigen gemoed. Dat is de Schrift net een stapje te ver.
Maar dat we zekere schroom moeten hebben voor het opgaan in de wereld, is zeker iets wat wij -als vreemdelingen hier beneden- in het oog moeten houden.
Marten | Rotterdam | 15 okt 2011 - 19:58
 
Ik ben het volkomen eens wat ds Egas hier zegt. De satan probeerde het 60 jaar geleden met de TV en dat lukte niet en nu met een omweg via internet lukt dat wel.
Wie kan er zonder wroeging Gods woord open slaan terwijl de TV aanstaat en de vuilste rommel op op ons netvlies gebrand wordt?
Arie Boer | Hardinxveld-Giessendam | 15 okt 2011 - 19:54
 
een inmiddels zo oude discussie dat het vervelend begint te worden. dit onderwerp wordt al sinds de aanwezigheid van de tv gevoerd in refo kringen, en heb nog steeds geen nieuwe argumenten gehoord. veel mensen hebben de tv nog in de kast, achter een deur.
ik zou zeggen"kom uit de kast"
w. rijkeboer | hellevoetsluis | 15 okt 2011 - 19:50
 
Waar het om gaat is niet: kijk ik tv via internet, of doe ik niet teveel op zondag, laat ik dit en vergeet ik niet dat,
maar het gaat ik dit leven er om of wij de Heere liefhebben boven alles en onze naaste als ons zelve.
En dat zal -om binnen het onderwerp te blijven- voor de ene persoon met een NOS journaal kunnen voor z'n geweten en de andere weer niet.
En dat mag ook: een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd (over wat wel kan of wat niet).
Predikanten als ds. Egas hebben - vast en zeker goedbedoeld- nog wel eens de moralistische neiging anderen voor te schrijven naar de maat van zijn eigen gemoed. Dat is de Schrift net een stapje te ver.
Maar dat we zekere schroom moeten hebben voor het opgaan in de wereld, is zeker iets wat wij -als vreemdelingen hier beneden- in het oog moeten houden.
Marten | Rotterdam | 15 okt 2011 - 19:46
 
Wordt de (heb)zucht naar dure spullen ook wel eens behandeld in de Ger. Gezindte? Of behoort hebzucht tot de zonden die wel kunnen, die eigenlijk niet als zonden gezien worden?
d | dordt | 15 okt 2011 - 19:23
 
Een duidelijk waarschuwende stem, zoals o.a. hier van Ds. Egas, is geboden. Ik juig het dan ook toe dat Ds. Egas op zo'n duidelijke manier wijst op de gevaren die onze gezinnen binnenkomen middels toch "gefilterde" media, en op een listige manier van de vorst der duisternis ons en onze jeugd middels NOS, Reformatorische Omroep, EO etc. meevoeren met vele zaken welke niet zijn naar Gods Woord en de leer naar de ware Godzaligheid.
Waakzaamheid geboden. Mag dit artikel een aansporing tot waakzaamheid zijn voor ouders en opvoeders, maar ook een opwekking tot voorlichting en vermaning voor ambtsdragers en leidinggevenden aan ouders en onze jeugd.
Dat er maar voortdurend gebed gevonden mag worden of de Heere ons en onze kinderen als Bewaarder wil zijn, met de bede in het hart:
"Maak in Uw Woord onze gang en onze treden vast".


Ph. van Tilborgh | Sprang-Capelle | 15 okt 2011 - 18:40
 
Hier wordt uitgegaan van de slechte kant van de televisie, de tv met de wereld vergelijken is niet de juiste manier, er zit een knop op dat ding, deze móet de gebruiker op een goede manier gebruiken, kan deze het niet dan is het beter dat deze persoon (inderdaad) geen tv in huis haalt.
Voor de rest moet iedereen voor zich zelf daarin een keuze maken, en daar hoeft een dominee niet zijn mening over te geven alsof het een feit is. De mens dient zelf zijn/haar keuze te maken. En overigens; de EO heeft nog heel veel goede dingen. Tevens ook de RO.
Quist | Giessendam | 15 okt 2011 - 18:14
 
Ik snap het niet, je kunt je T.V toch uitzetten als er iets opstaat wat je niet aanstaat of wat je niet met je geloof kan verantwoorden. Ik vind dat de verantwoordelijkheid bij jezelf ligt, bij mij wel in ieder geval, ik zet de T.V. uit of ergens anders op als het in mijn ogen te zondig wordt. Ik denk dat god dat ook dat ermee bedoelt , je bent verantwoordelijk voor je eigen daden en leef naar de bijbel, dan komt het echt wel goed!
Nelly | Opheusden | 15 okt 2011 - 17:43
 
Geen tv kijken, is dus dan ook helemaal geen internet hebben!!!
Ik ben het dan oneens met ds Egas. Natuurlijk zijn de meeste dingen op tv niet goed, maar ik vind dat het je eigen verantwoordelijkheid is wat je wel/ neit kijkt!
Maar wat dacht je van internet! daar is ook onwijs veel viezigheid te vinden, vaak nog gekker dan op tv!dus wil je radicaal zijn, geen tv en geen internet!!!!
Hennie | H'veld G'dam | 15 okt 2011 - 17:39
 
Ik denk dat je je noiit helemaal van wereldse invloeden kunt afschermen, en ik vraag me ook af of dat wel goed zou zijn. Voor mij moet selectief kijken kunnen, en er is hier geen voorganger die je daarom het avondmaal zou ontzeggen of zeggen dat je onbekeerd bent. Ik denk wel dat je voorzichtig moet zijn, maar dat moet je met alles tegenwoordig.
Johanna Schwab | Carlisle, Engeland | 15 okt 2011 - 16:49
 
"vader van zeven kinderen en adviseur bij internetfilterbedrijf Kliksafe."

Belangenverstrengeling? Wat hij dus eigenlijk zegt is: "gij zult een internet abonnement afsluiten waar ik geld aan kan verdienen".
Eric Schouten | Utrecht | 15 okt 2011 - 16:47
 
Drempelverlagend.
Ds Egas heeft gelijk en slaat helemaal niet door.
Ook aan radio kunnen we verslaafd zijn. Ik ben een groot muziekliefhebber, maar moet er niet aan denken om de hele dag muziek in huis te hebben, zelfs niet als het goede muziek is. Als we geen maat kunnen houden en zelfs de laatste stille en rustige momenten nog opvullen met uitzendingen, dan zijn we goed verkeerd bezig.
Het is broodnodig dat we dagelijks kritisch naar ons eigen doen en laten kijken, in plaats van onszelf te laten hersenspoelen.
Johan Janse | Nieuwveen | 15 okt 2011 - 16:29
 
Beste Lezers,
Wij zijn gelovig en hebben een tv.
Mijn beste buurman heeft het zelfde "ding" alleen noemt hij het dan een beeldscherm (omdat je er een toetsenbord aan kunt koppelen). Dat vinden wij gewoon hypocriet en achterbaks.
En ondertussen weten ze precies (nog beter dan iemand die gewoon tv heeft) wat er op de tv is en wat de voetbal uitslagen zijn. Want als Nederland in de finale van het WK zit en die wedstrijd wordt op zondag gespeeld zitten ze ook wel te kijken.
Dus ik weet niet wat beter is; er vooruit komen dat je tv hebt en goed weten wanneer er iets op is wat jezelf niet kunt verantwoorden en hem dan uitzetten of zeggen dat je een "beeldscherm" hebt maar ondertussen alles ziet wat er op komt maar wel tegen de ouderlingen kunnen zeggen; Wij hebben geen tv.
Wij vragen ons dan af: Wij zijn in deze wereld toch opgevoed met dezelfde normen en waarden en jullie hebben gelijk als jullie zeggen er is ontzettend veel rotzooi op de tv maar er zijn ook hele goede programma's op de tv en de kunst voor ons allemaal is om het goede eruit te halen.

Geertje | Enter | 15 okt 2011 - 16:21
 
Je mag niet aan het Avondmaal als je tv in huis hebt?
Niel Loth | Delft | 15 okt 2011 - 15:25
 
In grote lijnen eens. Echter wel een kritische kanttekening bij de opmerking van ds. Egas aangaande de reformatorische omroep. Ds. Egas lijkt hier een beetje door te slaan. Jaren geleden zegden we ons lidmaatschap van de EO op. Zeer dankbaar zijn we nu met de RO! Vergeet ten eerste niet dat de RO zowel audio als video beslaat. Wij hebben de RO de hele dag aan staan, heerlijke muziek, psalmen , liederen en de nieuws uitzendingen. s'Avonds zitten we aan tafel te knutselen en volgen dan vaak de "Jij daar" uitzendingen. Weliswaar video maar zeer opbouwende uitzendingen voor onze jeugd. We geven vaak weer inhoud door aan onze kinderen. Internet biedt zeer veel mogelijkheden voor vervolgde christenen. We zijn in bezit van TV maar deze staat (dankzij de RO) bijna niet meer aan. Hij blijft in huis vanwege politiek (informatieve) en/of discussie programa's betreffende actuele maatschappelijke onderwerpen.
J.Oosterman | Spijkenisse | 15 okt 2011 - 13:23
 
Ik kan Dominee Egas heel goed volgen, het is een hellend vlak, we zijn echt geneigd om steeds een stapje verder te gaan, zelfs met kliksafe plus, ik heb het over mezelf en niet over anderen. We zijn beiden met TV opgegroeit en hebben gezien hoe snel je aan zonden went en ook nu met internet steeds op ons hoede moeten zijn. De Heere is onze bewaarder, maar wij hebben 100% onze eigen verantwoordelijkheid.
Fam de Fockert | Rotterdam | 15 okt 2011 - 12:53
 
Als dit stuk 2 weken geleden geplaatst zou zijn, had ik hier een heleboel kritiek opgehad. Nu onderschrijf ik dit stuk ten volle en ben het ten volle met hem eens. Ik zat zelf nog in twijfel of ik het NOS Journaal kon volgen, maar die vraag is wat betreft beantwoord. Te streng kunnen we nooit zijn mijn inziens, als je ziet wat er van ons wordt gevraagd door de wet van God. Nee, het houden van gebod op gebod zal niemand zalig van worden. Geen mens. Maar wanneer we Gods Geest meer en meer uitblussen, op welke wijze dan ook, is er geen plaats meer voor Hem Die ons eerst heeft liefgehad.
Jan Karel | Papendrecht | 15 okt 2011 - 12:52
 
Plaats een reactie
Naam
Woonplaats
E-mail
Bericht
 
Captcha
Verificatiecode

Hiermee wordt voorkomen dat via geautomatiseerde programma's reacties worden gemaakt en spam wordt verstuurd.

Door te reageren gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 
Knipsels
  Meer uit deze rubriek

  Cookies op RD.nl

  RD.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies") onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren.
  Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen op RD.nl die aansluiten op uw interesses. Cookies kunnen ook gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-statement.

  Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan contact op met de klantenservice via telefoonnummer: 055-5390498